ร่วมจัดกิจกรรม 5ส ไตรมาสที่ 3...
ร่วมจัดกิจกรรม 5ส ไตรมาสที่ 3

                    วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายธรณิศร กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดกิ [ ... ]

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561...
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561

                    วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายธรณิศร กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤษภา [ ... ]

Big Cleaning Day 2561
Big Cleaning Day 2561

                   วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายธรณิศร กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดกิจกร [ ... ]

ประชุมเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 3/2561...
ประชุมเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 3/2561

               วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายธรณิศร กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกุมภาพั [ ... ]

กิจกรรม 5ส. ปรับปรุงสถานที่ทำงาน...
กิจกรรม 5ส. ปรับปรุงสถานที่ทำงาน

               วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายธรณิศร กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ร่วมทำกิจกรรม 5ส. ปรับป [ ... ]